สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาบริหารธุรกิจ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรม AR พร้อมการพัฒนา Coding​ สำหรับคณะครู บุคลากร ที่สนใจ ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


businessBIECE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ