พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์โดม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน นักศึกษา แผนกบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์โดม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก หลังจากนั้นได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวิทยาลัยฯ

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


businessBIECE

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ