IMAGE
IMAGE เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วันอังคาร, 09 มกราคม 2561
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   Read More...
IMAGE ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560
วันที่28 ธันวาคม 2560 ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการ พร้อมนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธาน   Read More...
IMAGE ผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการ “เข้าวัดฟังธรรมเสริมบารมี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกันที่ดี
วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2560
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ท้องฟ้า กำนัน ต.ท้องฟ้า ท้องที่ ท้องถิ่น  และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการ “เข้าวัดฟังธรรมเสริมบารมี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกันที่ดี ณ วัดฉลอมใต้ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ทำความดีเพื่อพ่อ) และเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม “บ้านตากอำเภอคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท”   Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้น R.A.T.C. รุ่นที่ 3/2560
วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่ายฝึก ให้ทำหน้าที่ผู้ติดตาม(escort)ประธานพิธีชุมนุมรอบกองไฟในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้น R.A.T.C. รุ่นที่ 3/2560 และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึง ร.9   Read More...
IMAGE ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
วันพุธ, 06 ธันวาคม 2560
5 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดสันป่าลาน   Read More...
IMAGE
IMAGE เปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561"
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561" โดยรณรงค์ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" และต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ จุดบริการปั้มพีทีบ้านตาก     Read More...
IMAGE อาชีวะอาสา ร่วมในโครงการอำเภอบ้านตากยิ้มเคลื่อนที่
วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560
นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก และอบต.เกาะตะเภา ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่”  ณ ศาลาสมใจนึก ม.1 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น  - การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย ศดธ อำเภอ - การสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชน โดย สนง.ยุติธรรม จ.ตาก - แจกยารักษาโรคสัตว์ และแนะนำการรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยโดยปศุสัตว์ อ. - บริการตรวจสุภาพ และแจกยาสามัญประจำบ้าน โดย สาธารณสุข อ. - แจกน้ำสมุนไพร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย กศน.อ. - งานบริการอบต.เกาะตะเภาพบประชาชน โดย อบต.เกาะตะเภา - ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ และตัดผมโดย สภ.บ้านตาก - บริการตัดผม โดย สมาชิก อส.อ.บ้านตาก - แจกพันธ์ปลา โดยประมง อ. - บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก Read More...
IMAGE รับการประเมินโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0)
วันจันทร์, 07 สิงหาคม 2560
นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมคณะครูบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานบริการซ่อมสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0) โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาพเพิ่มเติม Click Read More...
IMAGE ให้บริการชุมชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)
วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้บริการชุมชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) โดยมีนางนงลักษณ์ รายะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก วันนี้15 กรกฎาคม 2560   รูปภาพเพิ่มเติม >> Click Read More...
IMAGE บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ให้กับโรงเรียนวังไม้ส้าน
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสดายุทธ ภูคลัง หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลังนำนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ให้กับโรงเรียนวังไม้ส้าน     Read More...
IMAGE
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560
Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE
IMAGE ได้รับรางวัลการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลอง
วันพุธ, 17 มกราคม 2561
จีรพันธ์ ชอบธรรม และนักเรียน ปวช.3 แผนกช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลองและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในมหกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก2       Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการ ร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
เมื่อ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด:ประธานพิธีเปิด   Read More...
IMAGE ฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 (เวลา ๐9.3๐น.) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ต.ค.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโสตศึกษาตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก   Read More...
IMAGE ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16.30 น.
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560
อำเภอบ้านตาก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต วันนี้ (13 ต.ค. 60) เวลา 16.30 น. พระครูพิทักษ์บรมธาตุ เจ้าคณะอำเภอ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ คกก.กิ่งกาชาด อ.บ้านตาก ท้องที่ ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน อ.บ้านตาก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ฯ พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนา จากพระมหาสุพรรณ จันทาโพ เจ้าอาวาสวัดวังหม้อ เปรียญธรรม 6 ประโยค ณ วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก   Read More...

ได้รับรางวัลการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลอง

จีรพันธ์ ชอบธรรม และนักเรียน ปวช.3 แผนกช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลองและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในมหกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

 

 

เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

 

ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่28 ธันวาคม 2560 ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการ พร้อมนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตาก สินมหาราช หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธาน

 

เปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561"

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561" โดยรณรงค์ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" และต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ จุดบริการปั้มพีทีบ้านตาก

 

 

ผู้บริหาร ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการ “เข้าวัดฟังธรรมเสริมบารมี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกันที่ดี

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ท้องฟ้า กำนัน ต.ท้องฟ้า ท้องที่ ท้องถิ่น  และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการ “เข้าวัดฟังธรรมเสริมบารมี เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและภูมิคุ้มกันที่ดี ณ วัดฉลอมใต้ ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ทำความดีเพื่อพ่อ) และเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรม “บ้านตากอำเภอคุณธรรม ตามรอยพระยุคลบาท”
 

อาชีวะอาสา ร่วมในโครงการอำเภอบ้านตากยิ้มเคลื่อนที่

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก และอบต.เกาะตะเภา ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” 
ณ ศาลาสมใจนึก ม.1 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย ศดธ อำเภอ
- การสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชน โดย สนง.ยุติธรรม จ.ตาก
- แจกยารักษาโรคสัตว์ และแนะนำการรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยโดยปศุสัตว์ อ.
- บริการตรวจสุภาพ และแจกยาสามัญประจำบ้าน โดย สาธารณสุข อ.
- แจกน้ำสมุนไพร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย กศน.อ.
- งานบริการอบต.เกาะตะเภาพบประชาชน โดย อบต.เกาะตะเภา
- ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ และตัดผมโดย สภ.บ้านตาก
- บริการตัดผม โดย สมาชิก อส.อ.บ้านตาก
- แจกพันธ์ปลา โดยประมง อ.
- บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
พี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก

จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560

ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก2

 

 

 

ผู้อำนวยการ ร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เมื่อ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด:ประธานพิธีเปิด

 

ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีชุมนุมรอบกองไฟในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้น R.A.T.C. รุ่นที่ 3/2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการค่ายฝึก ให้ทำหน้าที่ผู้ติดตาม(escort)ประธานพิธีชุมนุมรอบกองไฟในการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้น R.A.T.C. รุ่นที่ 3/2560 และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึง ร.9

 

ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2560
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วัดสันป่าลาน

 

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพเพิ่มเติม>>> 

หน้า 1 จาก 4

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

040782
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้3
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้112
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้500
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด40782
Your IP : 54.227.6.156

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit