IMAGE
IMAGE พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ ประจำปี 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก       Read More...
IMAGE วารสาร ส.ค. 2561
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE วารสาร ก.ค. 2561
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE วารสาร มิ.ย. 2561
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE
IMAGE ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับเกียรติจากนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธี     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 25 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี       Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านดงลาน
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 21 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านดงลาน     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>    Read More...
IMAGE เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษาทำการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 19 มันาคม 2561 ณ ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>      Read More...
IMAGE
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560
Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE
IMAGE โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร
วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร วันที่ 2 พฤษาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   Read More...
IMAGE ได้รับรางวัลการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลอง
วันพุธ, 17 มกราคม 2561
จีรพันธ์ ชอบธรรม และนักเรียน ปวช.3 แผนกช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลองและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในมหกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก2       Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการ ร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
เมื่อ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด:ประธานพิธีเปิด   Read More...
IMAGE ฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 (เวลา ๐9.3๐น.) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ต.ค.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโสตศึกษาตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก   Read More...

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

 

 

วารสาร ส.ค. 2561

โครงการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกับสำนักงาน ประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยเกษตรกร เข้ารับการอบรมโครงการการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่มีนาย สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธี
 

 

ร่วมจัดนิทรรศการและต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม"กาดต้าตง"

14 กรกรฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมจัดนิทรรศการและต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. กระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม"กาดต้าตง" อ.บ้านตาก จ.ตาก
 

 

เชิญร่วมพิธีเปิด ตลาดประชารัฐ ตลากวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม กาดต้าตง

เชิญร่วมพิธีเปิด ตลาดประชารัฐ ตลากวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม กาดต้าตง วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 ณ กาดต้าตง อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

รอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษา จัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกรักชาติรักแผ่นดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราช โดนเชิญ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 

 

เข้าร่วมโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก

26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นำโดยท่าน ผอ. วัลลีย์ อาศัย นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก

 

นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ปี 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก

26 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ปี 2561 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูก ดูแลบำรุงและเก็บเกี่ยวถั่วมะแฮะ

วันที่ 30 มิ.ย. 61 ผอ.วัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยงาน คลินิคเทคโนโลยีฯ ได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูก ดูแลบำรุงและเก็บเกี่ยวถั่วมะแฮะ ภายใต้งาน หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2561 ณ บ้านปากวัง หมู่ 10
 

 

หน้า 1 จาก 5

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

048470
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้10
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้10
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้840
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด48470
Your IP : 54.162.15.31

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit