งานเปิดบ้านวิชาการ ด้านอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

งานเปิดบ้านวิชาการ ด้านอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (BICEC Open House 2017)
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ภาพเพิ่มเติม>>>