พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มีนาคา 2561 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมคณะครู บุคลากร ในพิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีผู้ปกครอง ญาติ มิตร ร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ภาพเพิ่มเติม>>>