ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาขีพบ้านตาก ขอประกาศประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถ Download รายชื่อได้แล้ว
 

Download รายชื่อ