รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเป็นประธานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ อศจ.ตาก ร่วมกับคณะผู้บริหารของ วท.แม่สอด และคณะครู จาก วท.ตาก วษท.ตาก โดยมีนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ดูแลงานศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ ณ ร้านกาแฟ BICEC Coffee วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก