แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านรองผู้อำนวยการอรอนงค์ ชมก้อน ท่านรองผู้อำนวยการวุฒิไกร โฮชิน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภท และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬา อศจ. ระดับภาค ดังนี้
1. กีฬาเปตองประเภททีมชาย และทีมหญิง
2. กีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยว
3. กีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
5. กีฬากรีฑาชายวิ่ง 800 เมตร
6. กีฬากรีฑาชายวิ่ง 1500 เมตร