ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลย์ อาศัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก