เข้าร่วมแข่งขันทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมแข่งขันทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับชาติ งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ บ.โตโยต้าสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563