งานบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center

ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับเกียรติจากนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธี
 
 

ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี

นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 25 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี

 

 

 

ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านดงลาน

คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 21 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านดงลาน

 

 

ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์

นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์

ภาพเพิ่มเติม>>> 

 

เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ตำบลวังจันทร์

ดร.วัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษาทำการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 19 มันาคม 2561 ณ ตำบลวังจันทร์

ภาพเพิ่มเติม>>> 

 
 

เปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561"

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561" โดยรณรงค์ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" และต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ จุดบริการปั้มพีทีบ้านตาก

 

 

อาชีวะอาสา ร่วมในโครงการอำเภอบ้านตากยิ้มเคลื่อนที่

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก และอบต.เกาะตะเภา ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” 
ณ ศาลาสมใจนึก ม.1 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น 
- การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย ศดธ อำเภอ
- การสร้างการรับรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชน โดย สนง.ยุติธรรม จ.ตาก
- แจกยารักษาโรคสัตว์ และแนะนำการรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยโดยปศุสัตว์ อ.
- บริการตรวจสุภาพ และแจกยาสามัญประจำบ้าน โดย สาธารณสุข อ.
- แจกน้ำสมุนไพร และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดย กศน.อ.
- งานบริการอบต.เกาะตะเภาพบประชาชน โดย อบต.เกาะตะเภา
- ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ และตัดผมโดย สภ.บ้านตาก
- บริการตัดผม โดย สมาชิก อส.อ.บ้านตาก
- แจกพันธ์ปลา โดยประมง อ.
- บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
พี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก

รับการประเมินโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0)

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมคณะครูบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานบริการซ่อมสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0) โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ภาพเพิ่มเติม Click

ให้บริการชุมชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้บริการชุมชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) โดยมีนางนงลักษณ์ รายะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก วันนี้15 กรกฎาคม 2560

 

รูปภาพเพิ่มเติม >> Click

บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ให้กับโรงเรียนวังไม้ส้าน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสดายุทธ ภูคลัง หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลังนำนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ให้กับโรงเรียนวังไม้ส้าน
 

 

ต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วันที่15เมษายน2560 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมนายนิมิตร อาศัย ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

 

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ผู้เข้าชม

059380
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้62
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้115
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้1109
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด59380
Your IP : 18.212.83.37
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit