บุคลากรแผนกวิชาบริหารธุรกิจ

แผนกวิชาบริหารธุรกิจ

นางสาวบุศรา  มั่นเมือง

หัวหน้าแผนกวิชาบริหารธุรกิจ
 

 
นางสาวภัททิรา  ชานันท์โท
ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอรรถพร  อินปินตา
ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายณัฐพงษ์  ไทยพานิช
ครูสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 
       
   
นางสาวกัญชราพร  ยกยิ่ง
ครูสาขางานการบัญชี
นางสาวจิราวรรณ  นันทวงษ์
ครูสาขางานการบัญชี
   

 

 

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ผู้เข้าชม

091336
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้36
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้315
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้1118
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด91336
Your IP : 54.85.57.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit