บุคลากรแผนกสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางปาริชาติ  สุ่มแสนหาญ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 
นางรติชา  ฟูอินช่วย
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางพัชรินทร์  ฉิมพาลี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมรถษ์  อินจันทร์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 
       
 
นางสาวกมลชนก  ดวงสันติสุข
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายตุลา  พุกนา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววรรณี  โม้คำ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

 

 

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ผู้เข้าชม

080605
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้8
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้253
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้165
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด80605
Your IP : 35.168.111.204
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit