บุคลากรแผนกสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางปาริชาติ  สุ่มแสนหาญ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 
นางรติชา  ฟูอินช่วย
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางพัชรินทร์  ฉิมพาลี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมรถษ์  อินจันทร์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 
       
 
นางสาวกมลชนก  ดวงสันติสุข
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายตุลา  พุกนา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววรรณี  โม้คำ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

 

 

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ผู้เข้าชม

076674
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้49
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้254
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้139
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด76674
Your IP : 34.239.172.52
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit