บุคลากรแผนกสามัญสัมพันธ์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางปาริชาติ  สุ่มแสนหาญ

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 
นางรติชา  ฟูอินช่วย
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางพัชรินทร์  ฉิมพาลี
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายสมรถษ์  อินจันทร์
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 
       
 
นางสาวกมลชนก  ดวงสันติสุข
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายตุลา  พุกนา
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาววรรณี  โม้คำ
ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 

 

 

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้เข้าชม

113280
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้65
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้458
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้1396
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด113280
Your IP : 35.153.100.128
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit