IMAGE
IMAGE ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าป่า เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2562
วันที่ 10 ก.ค. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าป่า เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชาววิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ณ วัดพระพรบธาตุ วัดสันป่าลาน วัดวังมะกอก อ.บ้านตาก จ.ตาก     Read More...
IMAGE รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นการเชิญชวนให้งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน
วันอังคาร, 09 กรกฎาคม 2562
วันที่ 9 ก.ค. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นำโดยหัวหน้างานปกครอง อาจารย์อำนาจ รอดมา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นการเชิญชวนให้งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   Read More...
IMAGE ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2562
วันที่ 8 ก.ค. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนา 22 ปี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยการใส่บาตรถวายภัตราหารเพล ถวายต้นเงินเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชาววิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก     Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2562
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยทำกิจกรรมให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   Read More...
IMAGE
IMAGE เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน
วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน   Read More...
IMAGE เปิดโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561"
วันพฤหัสบดี, 28 ธันวาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ "อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560-2561" โดยรณรงค์ "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" และต้อนรับการตรวจเยี่ยม นายจักรภพ เนวะมาตย์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ณ จุดบริการปั้มพีทีบ้านตาก     Read More...
IMAGE บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ให้กับโรงเรียนวังไม้ส้าน
วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสดายุทธ ภูคลัง หัวหน้าแผนกไฟฟ้ากำลังนำนักศึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง บริการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ให้กับโรงเรียนวังไม้ส้าน     Read More...
IMAGE ต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2560
วันที่15เมษายน2560 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมนายนิมิตร อาศัย ผู้อำนวยการเกษตรและเทคโนโลยีตาก พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษาต้อนรับ ดร.ประชาคม จันทรชิต(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)การตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก     Read More...
IMAGE
IMAGE การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE

เข้ารับการฝึกทบทวนนักเรียนบังคับบัญชา นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ส่งตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกทบทวนนักเรียนบังคับบัญชา นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ ดำเนินการฝึกทบทวนนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ศึกษาดูงาน หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๓๑๐

๒.พิธีปิดการฝึกทบทวนฯ โดยมี พ.ท.ธนเดช ธรรมชัย ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ เป็นประธาน

มีจำนวนยอดผู้รบการฝึก ๕๐ นาย นฝ.นศ ท.มทบ.๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านรองผู้อำนวยการอรอนงค์ ชมก้อน ท่านรองผู้อำนวยการวุฒิไกร โฮชิน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภท และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬา อศจ. ระดับภาค ดังนี้
1. กีฬาเปตองประเภททีมชาย และทีมหญิง
2. กีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยว
3. กีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
5. กีฬากรีฑาชายวิ่ง 800 เมตร
6. กีฬากรีฑาชายวิ่ง 1500 เมตร

 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 
เวลา 06.30. น.
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

เวลา 9.30 น.
ได้ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬา ทต.บ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ ร.10

เวลา 19.00 น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาขีพบ้านตาก ขอประกาศประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถ Download รายชื่อได้แล้ว
 

Download รายชื่อ


 

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางอรอนงค์ ชมก้อน และนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
 

 

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเป็นประธานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ อศจ.ตาก ร่วมกับคณะผู้บริหารของ วท.แม่สอด และคณะครู จาก วท.ตาก วษท.ตาก โดยมีนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ดูแลงานศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ ณ ร้านกาแฟ BICEC Coffee วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 

 

หน้า 2 จาก 2

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

062995
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้2
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้124
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้1226
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด62995
Your IP : 54.211.135.32

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit