IMAGE
IMAGE เปิดโครงการ อาชีวะอาสาเทศกาลสงกราณ์
วันพุธ, 11 เมษายน 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เปิดโครงการ อาชีวะอาสาเทศกาลสงกราณ์ โดยมีนาย อรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธาน ณ ปั้มพีทีบ้านตาก วันที่11 เมษายน 2561   Read More...
IMAGE พิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันศุกร์, 16 มีนาคม 2561
วันที่ 15 มีนาคา 2561 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมคณะครู บุคลากร ในพิธีมอบประกาศนีบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีผู้ปกครอง ญาติ มิตร ร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาพเพิ่มเติม>>>      Read More...
IMAGE ร่วมงานและนำผลงานแสดงในงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา 2561
วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  โดยนางวัลลีย์  อาศัย พร้อมครูและบุคลากร ร่วมงานและนำผลงานแสดงในงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา 2561 จัดร้านนิทรรศการมีชีวิต มีการแนะแนว นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นทำขนมปุยฝ้ายน้ำสมุนไพร & ประดิษฐ์พวงกุญแจน่ารัก   Read More...
IMAGE งานเปิดบ้านวิชาการ ด้านอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561
งานเปิดบ้านวิชาการ ด้านอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (BICEC Open House 2017) ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ภาพเพิ่มเติม>>>    Read More...
IMAGE เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
วันอังคาร, 09 มกราคม 2561
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี   Read More...
IMAGE
IMAGE ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับเกียรติจากนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธี     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 25 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี       Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านดงลาน
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 21 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านดงลาน     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>    Read More...
IMAGE เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษาทำการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 19 มันาคม 2561 ณ ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>      Read More...
IMAGE
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560
Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE
IMAGE ได้รับรางวัลการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลอง
วันพุธ, 17 มกราคม 2561
จีรพันธ์ ชอบธรรม และนักเรียน ปวช.3 แผนกช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลองและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในมหกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก2       Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการ ร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
เมื่อ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด:ประธานพิธีเปิด   Read More...
IMAGE ฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 (เวลา ๐9.3๐น.) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ต.ค.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโสตศึกษาตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก   Read More...
IMAGE ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16.30 น.
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560
อำเภอบ้านตาก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต วันนี้ (13 ต.ค. 60) เวลา 16.30 น. พระครูพิทักษ์บรมธาตุ เจ้าคณะอำเภอ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ คกก.กิ่งกาชาด อ.บ้านตาก ท้องที่ ท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชน อ.บ้านตาก เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ฯ พร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนา จากพระมหาสุพรรณ จันทาโพ เจ้าอาวาสวัดวังหม้อ เปรียญธรรม 6 ประโยค ณ วัดพระบรมธาตุ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก   Read More...

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง

 

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี งปม. 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี งปม. 2560 เลขา สอศ.เป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(ปี 2561-2565)และแผนปฏิบัติการ(ปี 2562)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(ปี 2561-2565)และแผนปฏิบัติการ(ปี 2562)ร่วมกับผู้อำนวยการทุกวิทยาลัยใน อศจ.ตาก และหัวหน้าหน่วยงานจัดการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธาน รองอธิการ มทร.ล้านนาตากดำเนินการประชุม

ปั่นจักรยานครบรอบ 20 ปี สพานมิตรภาพ ไทย-พม่า

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและตัวแทนครู ร่วมปั่นจักรยานครบรอบ 20 ปี สพานมิตรภาพ ไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก


เชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Download เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561
ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง

 

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อทำความดีเพื่อแม่"

วันที่ 13 สิงหาคม 2560ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและบุคลากร พร้อมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อทำความดีเพื่อแม่"กับชุมชนกาดต้าตง ตลาดต้องชมสไตล์ย้อนยุคแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมพิธีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน ร.9 12 สิงหาคม 2560

06.00-08.00 น. นางวัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการ นายโสภณวิชญ์  ยิ้มขาว รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน ร.๙ ร่วมกับปลัดอาวุโส(ประธานในพิธี) / หัวหน้าส่วนราชการ / ประชาชนอำเภอบ้านตาก ณ ลานกระทงสาย ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

08.00-9.30 น. ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.๙ และปลูกดอกดาวเรืองร่วมกับปลัดอาวุโส หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนบ้านตาก ณ หอประชุมอำเภอบ้านตาก จ.ตาก
19.30-20.30 น. ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมพิธีวางพานพุ่มทองพุ่มเงินและจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน ร.๙ ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนอำเภอบ้านตาก ณ ลานชมปิง ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

นางวัลลีย์ อาศัย ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นางวัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่แม่บอน ม.12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จนท.สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า พันธุ์พืช ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และนักศึกษาวิชาทหาร

 

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 6 แห่ง

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นายโสภณวิชญ์  ยิ้มขาว นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก คณะครูบุคลการ และนักศึกษา ร่วมโครงการเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ 6 แห่งเพื่อจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกันโดยนายปรีชา เก่งกล้า ปลัดอาวุโสรักษาการนายอำเภอบ้านตากเป็นประธานในพิธีผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากให้เกียรติร่วมงาน

 

รับการประเมินโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0)

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมคณะครูบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานบริการซ่อมสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0) โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ภาพเพิ่มเติม Click

กิจกรรมโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่14 กรกฎาคม 2560

 

หน้า 4 จาก 5

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

043513
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้4
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้40
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้720
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด43513
Your IP : 54.162.105.6

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit