IMAGE
IMAGE ผู้อำนวยการวัลลีย์ อาศัย ร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมเครือข่ายกระบวนการองค์ความรู้
วันพุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้อำนวยการวัลลีย์ อาศัย ร่วมประชุมในโครงการส่งเสริมเครือข่ายกระบวนการองค์ความรู้ (Knowledge - based OTOP)ของจังหวัดตาก สอบถามข้อมูลการผลิตจากผู้ประกอบการแล้วให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน แล้วนำมาคัดเลือกในครั้งต่อไป วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ Read More...
IMAGE วันครู 2564
วันเสาร์, 16 มกราคม 2564
  Read More...
IMAGE
IMAGE อกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ม.9 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
วันพุธ, 23 ธันวาคม 2563
23 ธ.ค.63 ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ม.9 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก     Read More...
IMAGE ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   Read More...
IMAGE รับตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร ของวิทยาลัยบ้านตาก   Read More...
IMAGE ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลเครื่องมือ บริการรักษา ซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก   Read More...
IMAGE เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน
วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน   Read More...

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลย์ อาศัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

เข้าร่วมแข่งขันทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมแข่งขันทักษะเทคนิคงานสีรถยนต์ ระดับชาติ งานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ บ.โตโยต้าสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

 

เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563

 

เข้าร่วมโครงการ นิทรรศการทางวิชาชีพ "Archeewa to the Future"

วันที่ 22 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลย์ อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ นิทรรศการทางวิชาชีพ "Archeewa to the Future" โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และได้มอบโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดตากที่ร่วมจัดนิทรรศการ ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้ออกบูธกิจกรรมฝึกอาชีพ (108 อาชีพ), บูธแนะแนวศึกษาต่อ, บูธโชว์ผลงานของวิทยาลัย, และนำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไปแสดง ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

 

 

ต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ในการตรวจเยี่ยมวิยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลย์ อาศัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ในการตรวจเยี่ยมวิยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยได้ทำการเยี่ยมชม ศูนย์ FIXIT ถาวร, BICEC CARWASH, BICEC COFFEE ในโอกาสนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวในการประชุมว่า แม้ว่าผู้บริหารอยู่จะในข้อจำกัดหลายอย่าง แต่ใจต้องไม่จำกัด และให้ข้อคิดว่าถึงเป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก ก็ใหญ่ได้ จิ๋วแต่แจ๋ว ทำเล็กให้เป็นจุดแข็ง เป็นโอกาสที่สถานศึกษาจะดูแลเด็กและพัฒนาได้อย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดตาก

วันที่ 22 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ แผนกเครื่องกล วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

การบรรยายให้ความรู้และสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 มกราคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานด้านการปกครอง และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมการบรรยายให้ความรู้และสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

หน้า 4 จาก 9

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

096366
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้36
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้296
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้1007
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด96366
Your IP : 3.238.88.35

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit