IMAGE
IMAGE พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ ประจำปี 2561
วันพุธ, 19 กันยายน 2561
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตากเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก       Read More...
IMAGE วารสาร ส.ค. 2561
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE วารสาร ก.ค. 2561
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE วารสาร มิ.ย. 2561
วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE
IMAGE ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับเกียรติจากนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธี     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 25 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี       Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านดงลาน
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 21 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านดงลาน     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>    Read More...
IMAGE เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษาทำการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 19 มันาคม 2561 ณ ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>      Read More...
IMAGE
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2
วันศุกร์, 01 กันยายน 2560
Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE เชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
วันพุธ, 07 ธันวาคม 2559
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2560 ชุดปฏิบัติการวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   Read More...
IMAGE
IMAGE โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร
วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร วันที่ 2 พฤษาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   Read More...
IMAGE ได้รับรางวัลการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลอง
วันพุธ, 17 มกราคม 2561
จีรพันธ์ ชอบธรรม และนักเรียน ปวช.3 แผนกช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลองและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในมหกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก2       Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการ ร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
เมื่อ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด:ประธานพิธีเปิด   Read More...
IMAGE ฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 (เวลา ๐9.3๐น.) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ต.ค.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโสตศึกษาตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก   Read More...

ผู้อำนวยการมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ต.ค. 60 เวลา 16.00 น. นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นตัวแทนรับมอบดอกไม้จันทน์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จำนวน 1,000 ดอก และมณฑลทหารบกที่ 310 จำนวน 1,000 ดอก สำหรับประชาชนจังหวัดตากเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

 

ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง


Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561
ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง

 

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ดร.วัลลีย์ อาศัยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เปิดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาได้พบปะและเยี่ยมชมการเรียนการสอน

 

 

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง

 

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี งปม. 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี งปม. 2560 เลขา สอศ.เป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(ปี 2561-2565)และแผนปฏิบัติการ(ปี 2562)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(ปี 2561-2565)และแผนปฏิบัติการ(ปี 2562)ร่วมกับผู้อำนวยการทุกวิทยาลัยใน อศจ.ตาก และหัวหน้าหน่วยงานจัดการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธาน รองอธิการ มทร.ล้านนาตากดำเนินการประชุม

ปั่นจักรยานครบรอบ 20 ปี สพานมิตรภาพ ไทย-พม่า

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและตัวแทนครู ร่วมปั่นจักรยานครบรอบ 20 ปี สพานมิตรภาพ ไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก


เชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Download เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561
ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง

 

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อทำความดีเพื่อแม่"

วันที่ 13 สิงหาคม 2560ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและบุคลากร พร้อมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อทำความดีเพื่อแม่"กับชุมชนกาดต้าตง ตลาดต้องชมสไตล์ย้อนยุคแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

นางวัลลีย์ อาศัย ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นางวัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่แม่บอน ม.12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จนท.สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า พันธุ์พืช ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และนักศึกษาวิชาทหาร

 

รับการประเมินโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0)

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมคณะครูบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานบริการซ่อมสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0) โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ภาพเพิ่มเติม Click

หน้า 4 จาก 5

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

048470
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้10
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้10
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้840
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด48470
Your IP : 54.162.15.31

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit