IMAGE
IMAGE การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับหน่วย
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับหน่วย โดยมีนางอรอนงค์ ชมก้อน เป็นประธาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561   ภาพเพิ่มเติม>>>  Read More...
IMAGE การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับหน่วยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับหน่วยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฯในระดับ อศจ. ตากในวันที่ 13 พ.ย. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก     Read More...
IMAGE การเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วันศุกร์, 09 พฤศจิกายน 2561
นางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเป็นประธานเปิดโครงการ การเปิดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561   ภาพเพิ่มเติม>>>  Read More...
IMAGE
IMAGE ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ออกบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CANTER บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ได้รับเกียรติจากนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธี     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 25 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านอยู่ดี       Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ศูนย์บ้านดงลาน
วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561
คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 21 มันาคม 2561 ณ ศูนย์บ้านดงลาน     Read More...
IMAGE ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษา ออกบริการชุมชนศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 20 มันาคม 2561 ณ ศูนย์ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>    Read More...
IMAGE เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter ณ ตำบลวังจันทร์
วันพุธ, 21 มีนาคม 2561
ดร.วัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรและนักศึกษาทำการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it canter เมื่อวันที่ 19 มันาคม 2561 ณ ตำบลวังจันทร์ ภาพเพิ่มเติม>>>      Read More...
IMAGE
IMAGE ประกาศ ประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561
Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ครั้งที่ 2 Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)   Read More...
IMAGE ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
Download เอกสารคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561 ชุดฝึกปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง   Read More...
IMAGE
IMAGE โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร
วันพฤหัสบดี, 03 พฤษภาคม 2561
ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร วันที่ 2 พฤษาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก   Read More...
IMAGE ได้รับรางวัลการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลอง
วันพุธ, 17 มกราคม 2561
จีรพันธ์ ชอบธรรม และนักเรียน ปวช.3 แผนกช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันการเชื่อมประกอบรถม้าจำลองและได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในมหกรรมอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา     Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
ดร.วัลลีย์ อาสัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริการ ครู และนักศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก2       Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการ ร่วมงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
วันพุธ, 13 ธันวาคม 2560
เมื่อ 9 ธันวาคม 2560 ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตาก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด:ประธานพิธีเปิด   Read More...
IMAGE ฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.)
วันอาทิตย์, 15 ตุลาคม 2560
วันที่ 14 ตุลาคม 2560 (เวลา ๐9.3๐น.) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๐ ต.ค.๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนโสตศึกษาตาก ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จ.ตาก   Read More...

เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2

Download เอกสาร(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง

 

ร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี งปม. 2560

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี งปม. 2560 เลขา สอศ.เป็นประธานขับเคลื่อนนโยบายการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(ปี 2561-2565)และแผนปฏิบัติการ(ปี 2562)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(ปี 2561-2565)และแผนปฏิบัติการ(ปี 2562)ร่วมกับผู้อำนวยการทุกวิทยาลัยใน อศจ.ตาก และหัวหน้าหน่วยงานจัดการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดตากเป็นประธาน รองอธิการ มทร.ล้านนาตากดำเนินการประชุม

ปั่นจักรยานครบรอบ 20 ปี สพานมิตรภาพ ไทย-พม่า

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและตัวแทนครู ร่วมปั่นจักรยานครบรอบ 20 ปี สพานมิตรภาพ ไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก


เชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Download เอกสารร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี 2561
ชุดปฏิบัติการเชื่อมโลหะชั้นสูง

 

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อทำความดีเพื่อแม่"

วันที่ 13 สิงหาคม 2560ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและบุคลากร พร้อมนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเข้าร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อทำความดีเพื่อแม่"กับชุมชนกาดต้าตง ตลาดต้องชมสไตล์ย้อนยุคแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 

นางวัลลีย์ อาศัย ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นางวัลลีย์  อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านใหม่แม่บอน ม.12 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จนท.สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า พันธุ์พืช ท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชน และนักศึกษาวิชาทหาร

 

รับการประเมินโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0)

นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นางอรอนงค์  ชมก้อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมคณะครูบุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานบริการซ่อมสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการยกระดับ/พัฒนารูปแบบศูนย์ซ่อมสร้าง(fix it center Thailand 4.0) โดยวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ภาพเพิ่มเติม Click

กิจกรรมโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก วันที่14 กรกฎาคม 2560

 

ให้บริการชุมชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0)

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้บริการชุมชนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center Thailand 4.0) โดยมีนางนงลักษณ์ รายะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก วันนี้15 กรกฎาคม 2560

 

รูปภาพเพิ่มเติม >> Click

ดร.วัลลีย์ อาศัย ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น"

ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยนายวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานมีการแสดงวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้า OTOP และมีผู้ร่วมงานจากจังหวัดต่างๆในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก) ณ ลานเอนกประสงค์ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 

 

หน้า 5 จาก 5

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

056474
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้31
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้31
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้617
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด56474
Your IP : 34.229.97.16

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit