IMAGE
IMAGE เลื่อนการลงทะเบียนและเลื่อนการปฐมนิเทศ
วันพฤหัสบดี, 07 พฤษภาคม 2563
แจ้งขอเลื่อนการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/63 ระดับชั้น ปวช และ ปวส. ในวันที่ 14-15 พ.ค. 63 และเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 14 พ.ค. 63 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยวิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง Read More...
IMAGE
IMAGE ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   Read More...
IMAGE รับตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร ของวิทยาลัยบ้านตาก   Read More...
IMAGE ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลเครื่องมือ บริการรักษา ซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก   Read More...
IMAGE เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน
วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน   Read More...
IMAGE

ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าป่า เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 10 ก.ค. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าป่า เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชาววิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ณ วัดพระพรบธาตุ วัดสันป่าลาน วัดวังมะกอก อ.บ้านตาก จ.ตาก
 

 

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นการเชิญชวนให้งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน

วันที่ 9 ก.ค. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นำโดยหัวหน้างานปกครอง อาจารย์อำนาจ รอดมา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เพื่อเป็นการเชิญชวนให้งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

ครบรอบวันสถาปนา 22 ปี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วันที่ 8 ก.ค. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วัลลีย์ อาศัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันสถาปนา 22 ปี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ด้วยการใส่บาตรถวายภัตราหารเพล ถวายต้นเงินเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตชาววิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 

 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน โดยทำกิจกรรมให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านยาเสพติด และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

 

ร่วมประเพณีขึ้นพระธาตุน้อย ณ วัดดอยแก้วเทพนิรมิต ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยนางอรอนงค์ ชมก้อน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนประเพณีขึ้นพระธาตุน้อย ณ วัดดอยแก้วเทพนิรมิต ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน

วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน

 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2562

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในการประกวด “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค”
ในผลงานชื่อ "เครื่องช่วยถอดประกอบยางรถจักรยานยนต์ V.2"

 

เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ขอแสดงความยินดี ครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จังหวัดตาก 
รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อโครงการการออกแบบอุปกรณ์ยกวัตถุขึ้นบันได 
รางวัลเหรียญทองแดง ชื่อโครงการเครื่องถอดยางรถจักรยานยนต์แบบเรเดียล

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า(เหนือ) ประจำปี 2562

วันที่ 16 มิ.ย.62 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านรองผู้อำนวยการอรอนงค์ ชมก้อน ท่านรองผู้อำนวยการวุฒิไกร โฮชิน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า(เหนือ) ประจำปี 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์หนองเล่ม ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ตามการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก

 

หน้า 6 จาก 7

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

080607
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้10
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้255
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้167
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด80607
Your IP : 35.168.111.204

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit