IMAGE
IMAGE ออกหน่วยให้บริการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
วันอังคาร, 20 สิงหาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตากคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ออกหน่วยให้บริการให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแล และรักษา ให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน พัฒนานวัตกรรมต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีตาก เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒   Read More...
IMAGE รับตรวจประเมินการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร
วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2562
คณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินเบื้องต้น และให้คำแนะนำการดำเนินงานศูนย์ Fix it center ถาวร ของวิทยาลัยบ้านตาก   Read More...
IMAGE ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก
วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนนักศึกษา ทำกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีการใช้การดูแลเครื่องมือ บริการรักษา ซ่อมบำรุงเครื่อมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ยกระดับช่างชุมชน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ณ บ้านสันป่าป๋วย อ.สามเงา จ.ตาก   Read More...
IMAGE เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน
วันอาทิตย์, 30 มิถุนายน 2562
วันที่ 29 มิ.ย. 2562 เปิดโครงการพัฒนารูปแบบยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศุนย์ข้าวแม่ระวาน   Read More...
IMAGE

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า(เหนือ) ประจำปี 2562

วันที่ 16 มิ.ย.62 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านรองผู้อำนวยการอรอนงค์ ชมก้อน ท่านรองผู้อำนวยการวุฒิไกร โฮชิน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า(เหนือ) ประจำปี 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์หนองเล่ม ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ด้านฝึกอบรม เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ตามการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตาก

 

เข้ารับการฝึกทบทวนนักเรียนบังคับบัญชา นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ส่งตัวแทนนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึกทบทวนนักเรียนบังคับบัญชา นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ ดำเนินการฝึกทบทวนนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ศึกษาดูงาน หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.๓๑๐

๒.พิธีปิดการฝึกทบทวนฯ โดยมี พ.ท.ธนเดช ธรรมชัย ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๑๐ เป็นประธาน

มีจำนวนยอดผู้รบการฝึก ๕๐ นาย นฝ.นศ ท.มทบ.๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จว.ต.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

แข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยท่านรองผู้อำนวยการอรอนงค์ ชมก้อน ท่านรองผู้อำนวยการวุฒิไกร โฮชิน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก โดยได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าแข่งขันหลายประเภท และได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬา อศจ. ระดับภาค ดังนี้
1. กีฬาเปตองประเภททีมชาย และทีมหญิง
2. กีฬาเปตองประเภทหญิงเดี่ยว
3. กีฬามวยไทยสมัครเล่นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม
5. กีฬากรีฑาชายวิ่ง 800 เมตร
6. กีฬากรีฑาชายวิ่ง 1500 เมตร

 

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 
เวลา 06.30. น.
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

เวลา 9.30 น.
ได้ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติฯ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬา ทต.บ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก 
พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ ร.10

เวลา 19.00 น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562

 

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาขีพบ้านตาก ขอประกาศประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตาและโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถ Download รายชื่อได้แล้ว
 

Download รายชื่อ


 

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นางอรอนงค์ ชมก้อน และนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
 

 

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อศจ.

วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดร.วัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากเป็นประธานในการประเมินศูนย์บ่มเพาะระดับ อศจ.ตาก ร่วมกับคณะผู้บริหารของ วท.แม่สอด และคณะครู จาก วท.ตาก วษท.ตาก โดยมีนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนฯ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ผู้ดูแลงานศูนย์บ่มเพาะ ให้การต้อนรับ ณ ร้านกาแฟ BICEC Coffee วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
 

 

หน้า 7 จาก 7

เกี่ยวกับ วก.บ้านตาก

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้เข้าชม

084870
ผู้เข้าชมวันนี้ผู้เข้าชมวันนี้3
ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้ผู้เข้าชมสัปดาห์นี้111
ผู้เข้าชมเดือนนี้ผู้เข้าชมเดือนนี้1581
ผู้เข้าชมทั้งหมดผู้เข้าชมทั้งหมด84870
Your IP : 18.207.106.142

ผู้ดูแลระบบวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก by Nattapong Thaipanit