เข้าร่วมรับการอบรมโครงการขยายผลหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ ป.ป.ช. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกรณีศึกษาคดีทุจริต จาก เจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตาก

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยนายสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และ คณะครู นักเรียน ลูกเสือเนตรนารีวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ได้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการขยายผลหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้รับความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ ป.ป.ช. หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกรณีศึกษาคดีทุจริต จาก เจ้าหน้าที่กลุ่มป้องกันการทุจริต สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดตาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ