ยินดีต้อนรับ

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                                                  

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน 2 อัตรารหัสกลุ่มวิชา 201 และรหัสกลุ่มวิชา 311  

  ประกาศหยุดการเรียน การสอน และเปิดเรียนชดเชย 

   ประกาศ รายการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

    ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  

 

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียนวิชา

ช่างเชื่อม  

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารเรียนวิชา ช่างยนต์