วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจฯ ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2566 โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นำโดย นายณัฐพัฒน์ วงศ์คำ ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย ตัวแทนนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE และอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจฯ ระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2566 โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ