เข้ารับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดย คุณครูเอกชัย เปี้ยวเม่น ทำหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ คุณครูสุรัตน์ สุขใจ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และคุณวันเพ็ญ ชาญประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี เข้ารับการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ