ผู้อำนวยการวิทยาลัย การอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน)

วันที่ 7 - 9 กันยายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก โดยนางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุ โดยเฉพาะด้านงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) สามารถดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินการด้านงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง ณ โรงแรมไมด้านแกรนด์ ทราวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ