งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วันที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก นายวีรภัทร ชัยศิริ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ระบบปกติ และระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ