เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการบันทึกข้อมูล v-skill ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทันใจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ นายเอกพงษ์ ลืมนัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วย นายวิทยา ปราจันทร์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ นายอรรถพร อินปินตา หัวหน้างานสูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ นางวลัยพร หอมทรัพย์ นายเอกชัย อภิรมย์ นายอนุวัฒน์ สิทธิกัน และนางสาวกัรชราพร ยกยิ่ง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการบันทึกข้อมูล v-skill ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อทันใจ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ