เข้าร่วม การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2567 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มอบหมายให้ นายจักริน ศิระพรธนารัชต์ ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างยนต์ นางสาวธัญลักษ์ หมีโชติ ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายสุรัตน์ สุขใจ ตัวแทนครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นางสาวจิราวรรณ นันทวงษ์ ตัวแทนครูแผนกวิชาบริหารธุรกิจ และนางสาวหฤทัย เสนแก้ว ตัวแทนครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เข้าร่วม การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. -มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ