เข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก และนางวลัยพร หอมทรัพย์ นายอนุวัฒน์ สิทธิกัน และนางสาววันทนีย์ ทรัพย์อยู่ เข้าร่วมอบรมสัมมนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจบ ขวัญมัน อาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เป็นผู้บรรยาย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ