✅วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 🔰วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 🔰นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก พร้อมด้วยนายชาติชาย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา, นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, นายอดิเรก สุ่มแสนหาญ หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบและคณะกรรมการฯ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดสอบในระหว่างวันที่ 21- 22 มกราคม 2566 โดยเป็นนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ