เข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

ติชม

สร้างโดย :


bantak

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ