งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มอบหมายให้ นายเอกชัย เป้ยวเม่น ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์

 

 

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มอบหมายให้ นายเอกพงษ์ ลืมนัด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติเยี่ยมชม

432