ยินดีต้อนรับ

 

Activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                           

 ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 

 ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 

   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 

     ประกาศ รายการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

     ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  

 

    ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2566 (ร้านอาหารตามสั่ง)  ( คลิ๊ก ) 

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ลงประกาศ 19/12/2565   ( คลิ๊ก ) 

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการกราฟฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR พร้อมการพัฒนา Coding วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565    ( คลิ๊ก ) 

  ร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้าง อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565   ( คลิ๊ก )