งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

Activity

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

รับสมัครช่องทางออนไลน์ ( คลิ๊ก )

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ลงประกาศ 19/12/2565   ( คลิ๊ก ) 

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการกราฟฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR พร้อมการพัฒนา Coding วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565    ( คลิ๊ก ) 

  ร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้าง อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565   ( คลิ๊ก )

นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

StatisticCounter

100715