ยินดีต้อนรับ

 

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

                                                                  

 

ประกาศ บุคคลผ่านการคดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  ประกาศหยุดการเรียน การสอน และเปิดเรียนชดเชย 

   ประกาศ รายการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

    ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  

 

   ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( คลิ๊ก )

  ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2566 (ร้านอาหารตามสั่ง)  ( คลิ๊ก ) 

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ลงประกาศ 19/12/2565   ( คลิ๊ก ) 

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการกราฟฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR พร้อมการพัฒนา Coding วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565    ( คลิ๊ก ) 

  ร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้าง อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565   ( คลิ๊ก )