งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

ห้องสมุดดิจิทัล

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบฐานข้อมูลวิทยาลัย

สถิติเยี่ยมชม

41589