ยินดีต้อนรับ

 

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                           

                                                                  

 

 

  ประกาศ  รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 1 ตำแหน่ง 

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 1 อัตรา 

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1

  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบัญชี  

 ประกาศ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (พนักงานราชการทั่วไป รหัส 203) 

  ประกาศหยุดการเรียน การสอน และเปิดเรียนชดเชย 

 ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 

 ประกาศผลการทดสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน 

  ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 

   ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 

     ประกาศ รายการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

     ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  

 

    ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ปีการศึกษา 2566 (ร้านอาหารตามสั่ง)  ( คลิ๊ก ) 

   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ลงประกาศ 19/12/2565   ( คลิ๊ก ) 

  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดปฏิบัติการกราฟฟิกและพัฒนาโปรแกรม AR พร้อมการพัฒนา Coding วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565    ( คลิ๊ก ) 

  ร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้าง อาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก ลงประกาศ 6/12/2565   ( คลิ๊ก )